Vraagprogramma

“GMB”

Wintercompetitie 2020 Jonge Spring Paarden

VRAAGPROGRAMMA

Dit betreft een competitie voor 4-, 5-, 6- en 7- jarige springpaarden

LEES GOED HET REGLEMENT

Dit jaar zal ivm de huidige situatie mbt Corona en regelgeving Covid-19 een ander jaar zijn dan voorgaande jaren. De competitie en finale zullen georganiseerd worden onder voorbehoud van de regelgeving Covid-19, houd website en facebookpagina in de gaten voor de eventuele wijzigingen en veranderingen.

 Deelname:                 Is open voor paarden geboren in 2016 (4-jarigen), 2015 (5-jarigen), 2014 (6-jarigen) en paarden geboren in 2013 (7-jarigen) waarbij een registratiebewijs van een erkend stamboek is.

Deelname is mogelijk voor springen. Er zullen 5 selectie wedstrijden zijn en aansluitend een finale. Het paard neemt deel aan de competitie, een

ruiterwissel is toegestaan, mits een startpas voor de betreffende combinatie is afgegeven. Startpassen voor geregistreerde paarden kunnen eenvoudig tot op de wedstrijddag worden aangevraagd via mijnKNHS. De combinatie kan hierna direct starten onder vermelding van het ontvangen combinatienummer.

Om te mogen starten in de rubriek voor 4-jarigen, moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in de klasse L. Om te mogen starten in de rubriek voor 5-jarigen, moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in de klasse M. Om te mogen starten in de rubriek voor 6-jarigen, moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in de klasse Z. Om te mogen starten in de rubriek voor 7-jarigen, moet de combinatie minimaal startgerechtigd zijn in de klasse ZZ.

Naar aanleiding van de behaalde resultaten in de gehele competitie zullen geen winst- en verliespunten worden geregistreerd.

Wedstrijden:

  • IJsselmuiden: Vrijdag 9 oktober 2020
  • Denekamp: Zaterdag 17 oktober 2020
  • Laag Soeren: Zaterdag 31 oktober 2020
  • Luttenberg: Zaterdag 7 november 2020
  • Bathmen: Zaterdag 21 november 2020

Er zal tijdens de voorselecties altijd begonnen worden met de 7-jarigen rubriek, vervolgens de 6-jarigen, waarna de 5-jarige rubriek wordt verreden en de 4-jarige rubriek zal als laatste verreden worden.

Finale:                        Finale zal plaatsvinden in het weekend van 2 tot en met 6 december onder voorbehoud regelgeving Covid-19 tijdens Jumping de Achterhoek. Mocht Jumping de Achterhoek niet doorgaan zal er gezocht worden naar een alternatief.
Voor de finale worden maximaal 30 combinaties uitgenodigd per leeftijdscategorie over 3 voorwedstrijden. Om geplaatst te kunnen worden voor de finale dient een paard dus aan tenminste drie voorselecties deelgenomen te hebben.

Aantal paarden:        Elke ruiter/amazone mag per wedstrijddag per leeftijdscategorie maximaal 3 paarden starten. Voor de finale kan men zich maximaal met 2 paarden per categorie plaatsen. Voor de 6&7 jarigen rubriek geldt dat een ruiter maximaal 3 paarden in de finale mag starten. Hierbij geldt dat hij/zij één 6 jarige mag starten in combinatie met twee 7 jarigen, of twee 6 jarigen in combinatie met één 7 jarige. In de finale mogen dus geen 3 paarden met hetzelfde geboortejaar gestart worden.

Inschrijving:              Kan geschieden tot 2 weken voor de wedstrijddatum.

Bij de inschrijving dient aangegeven te worden aan welke wedstrijden men wil deelnemen. Inschrijven dient te geschieden via de website www.jongepaardencompetitie.nl.

Naast het volledig ingevulde inschrijfformulier, dient een kopie van het registratiebewijs van het paard geüpload te worden.

Secretariaat:             Mevrouw Margaret Schep, Westeinde 27 7711 CJ Nieuwleusen. E-mail: info@jongepaardencompetitie.nl

Inschrijfgeld:            Het inschrijfgeld voor de competitie bedraagt € 85,=. Wanneer vanwege gezondheidsredenen van paard of ruiter / amazone de competitie niet kan worden vervolgd, kan (op vertoon van een attest van de (dieren-)arts) het resterende startgeld worden teruggevraagd.

Startlijsten:               Startlijsten worden gepubliceerd op www.wedstrijdplatform.nl en www.jongepaardencompetitie.nl

Prijzen deelnemers: Bij alle wedstrijden wordt een klassement opgemaakt en ontvangen de geplaatste combinaties plaatsingsstrikken en een bedrag van 1e prijs € 75,– / 2e prijs € 60,– / 3e prijs € 50,– / 4e prijs € 40,– / 5e prijs € 30,– / 6e prijs € 20,–en reglementaire volgprijzen van € 10,– (1 op de 4 gestarte combinaties). Prijzen worden uitgereikt op de wedstrijddag zelf en worden niet nagezonden. Prijzen welke niet afgehaald worden vervallen aan de organisatie. De rubrieken voor 6- en 7-jarigen worden in handicap verreden.

Prijzen fokkers:        Bij alle wedstrijden worden tevens de prijzen uitgereikt aan de fokkers van de eerste drie geplaatste paarden ten bedrage van 1e prijs € 50,- / 2e prijs € 40,- / 3e prijs € 30,-. Prijzen worden uitgereikt op de wedstrijddag zelf en worden niet nagezonden. Prijzen welke niet afgehaald worden vervallen aan de organisatie. De fokker van het betreffende paard dient wel zelf aanwezig te zijn om de prijs in ontvangst te nemen.

Finale:                        Voor de einduitslag van de competitie worden maximaal 8 combinaties per leeftijdscategorie geplaatst. Aan de geplaatste combinaties worden geldprijzen en ereprijzen verstrekt. Bovendien ontvangen de fokkers van de hoogst geplaatste (3 bij de 4-jarigen, 3 bij de 5-jarigen, 3 bij de 6-jarigen in handicap met 7-jarigen) paarden fokkerspremies. Als uitzondering op de voorselecties, is er in de finale een 2e omloop voor de 4-jarigen. Deze zal worden verreden over een verhoogd parcours, waarbij er een hoger basistempo gevraagd wordt.

Prijzengeld Finale:               4-jarige                      5-jarige                      6- en 7-jarige

1e prijs             € 500,–                       € 500,–                       € 500,–

2e prijs             € 400,–                       € 400,–                       € 400,–

3e prijs             € 300,–                       € 300,–                       € 300,–

4e prijs             € 200,–                       € 200,–                       € 200,–

5e prijs             € 100,–                       € 100,–                       € 100,–

6e prijs             € 100,–                       € 100,–                       € 100,–

7e prijs             € 50,–                         € 50,–                         € 50,–

8e prijs             € 50,–                         € 50,–                         € 50,–

Prijzen worden uitgereikt op de wedstrijddag zelf en worden niet nagezonden. Prijzen welke niet afgehaald worden vervallen aan de organisatie (art.51).

“GMB”

Wintercompetitie 2020 Jonge Spring Paarden

Reglement deelname 4-, 5-, 6- en 7-jarige paarden

Deelname:     Is open voor paarden geboren in 2016 (4-jarigen), 2015 (5-jarigen), 2014 (6-jarigen) en paarden geboren in 2013 (7-jarigen) waarbij een registratiebewijs van een erkend stamboek is.

Deelname is mogelijk voor springen. Er zullen 5 selectie wedstrijden zijn en aansluitend een finale. Het paard neemt deel aan de competitie, een ruiterwissel is toegestaan. Een 4-jarige moet minimaal startgerechtigd zijn in de klasse L. Een 5-jarige moet minimaal, startgerechtigd zijn in de klasse M. Een 6-jarige moet minimaal startgerechtigd zijn in de klasse Z. Een 7-jarige moet minimaal startgerechtigd zijn in de klasse ZZ.

 Aantallen:      Elke ruiter/amazone mag per wedstrijddag per categorie maximaal 3 paarden  starten. De organisatie is vrij om enkele wildcards voor deelname aan de finale uit te geven.

Inschrijving:  Kan geschieden tot 2 weken voor de wedstrijddatum.

Bij de inschrijving dient aangegeven te worden aan welke wedstrijden men wil deelnemen. Inschrijven dient te geschieden via de website www.jongepaardencompetitie.nl. Naast het volledig ingevulde inschrijf formulier, dient een kopie van het registratiebewijs van het paard geüpload te worden.

Secretariaat: Mevrouw Margaret Schep, Westeinde 27 7711 CJ Nieuwleusen. E-mail: info@jongepaardencompetitie.nl

Wijzigingen:  Deze kunnen doorgegeven worden tot 2 dagen voor de betreffende voorselectie. Nadat de definitieve startlijst geplaatst is worden wijzigingen en aanmeldingen NIET meer geaccepteerd !

Springen:       4-jarigen 1 omloop niet op tijd, met een vastgestelde toegestane tijd, beoordeling overeenkomstig tabel A, tempo 350 m/min (art.281/238.1b). Plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en beoordeling op springkwaliteit. Geen barrage in geval van ex-aequo-klassering. De 4-jarigen worden tijdens de selectiewedstrijden beoordeeld op strafpunten en springkwaliteit door twee juryleden. Deze geven cijfers voor iedere combinatie. De cijfers geven zij voor de wijze van springen (techniek en vermogen x2 en het gaan tussen de hindernissen (x1). Bij een gelijk aantal punten is het cijfer voor techniek en vermogen doorslaggevend voor de uiteindelijke plaatsing. In de finale wordt wel een tweede omloop verreden. Deze omloop gaat over een verhoogd parcours waarbij er een hoger grondtempo gevraagd wordt. De beoordeling is wederom door 2 juryleden. Deze geven cijfers voor iedere combinatie. De cijfers geven zij voor de wijze van springen (techniek en vermogen x2) en het gaan tussen de hindernissen (x1). Bij een gelijk aantal punten is het cijfer voor techniek en vermogen doorslaggevend voor de uiteindelijke plaatsing.

Van het totaal van de gegeven cijfers worden er voor de eerste afgeworpen hindernis 1 punt in mindering gebracht. Voor de 2e en 3e afgeworpen hindernis worden respectievelijk 2 en 3 punten in mindering gebracht. De eerste weigering levert 2 strafpunten op, de 2e weigering 4. Een 3e weigering is reden voor uitsluiting. Iedere seconde waarmee de toegestane tijd in de tweede omloop wordt overschreden, levert ook 1 strafpunt op.

De 5-jarigen  worden bij alle voorselecties en finale een eerste omloop op strafpunten en barrage achteraf op tijd beoordeeld (Tabel A).

De 7 en 6 jarigen word op alle voorselecties een 2 fasen speciaal parcours verreden (tabel AA) en tijdens de finale een eerste omloop op strafpunten en barrage achteraf op tijd (tabel A)

 Harnachement:

De GMB jongepaardencompetitie hanteert het FEI reglement inzake optoming en beenbescherming gedurende de hele competitie. Meer informatie over het FEI reglement ten behoeve van jongepaardenwedstrijden kunt u vinden op: www.FEI.org. De belangrijkste regels zijn:

Voor alle rubrieken voor jonge paarden behalve de 6/7 jarigen geldt dat de achterbeen bescherming aan de volgende voorwaarden moet voldoen:

 Achterbeenbescherming mag aan de binnenzijde van het achterbeen een maximale hoogte hebben van 16 cm.

 Achterbeenbescherming moet aan de buitenzijde van het achterbeen een minimale hoogte van 5 cm hebben en mag de kogel aan de buitenkant niet bedekken

 Voor de sluiting van de achterbeenbescherming mag alleen niet elastische klittenband gebruikt worden, andere sluitingen als knopsluiting, haaksluiting of gespsluiting zijn niet toegestaan.

 De binnenkant van de achterbeenbeschermers moeten vlak en van zacht materiaal zijn.

 De achterbeenbeschermers moeten goed passen rondom de binnenzijde van de kogel en ter hoogte van de vetlok.

 Er mag geen andere losse bescherming gebruikt worden, zoals losse bandjes of ringen enz.

Tevens is het rijden met Pelham, Pessoa of Yankee-bit met 4-jarige paarden NIET toegestaan en met 4-jarigen paarden is achterbeen bescherming ook NIET toegestaan.

Uitslagbepaling in de competitie:

Per wedstrijd worden de paarden geplaatst. Hierbij krijgt de winnaar 1 punt, de 2e plaats krijgt 2 punten etc. Ca 30 paarden per rubriek, die tenminste aan 3 voorselecties hebben deelgenomen, kwalificeren zich voor de finale tijdens Jumping de Achterhoek. De 6-en 7-jarigen worden in handicap verreden en worden als één rubriek gezien.

De voorselecties dienen enkel als selectie voor de finale. De finale wedstrijd is een wedstrijd op zich. De combinaties nemen dus geen plaatsingspunten mee uit de voorselecties. De beste combinatie per leeftijdscategorie van de finalewedstrijd is de winnaar van de competitie.

Bij de 4-jarigen geldt dat er twee omlopen zijn die worden beoordeeld door een vakjury. Plaatsing geschiedt op basis van strafpunten en beoordeling op springkwaliteit. De beste 12 combinaties uit de eerste omloop plaatsen zich voor een tweede omloop over een verhoogd parcours, waarbij er een hoger grondtempo gevraagd wordt. Voor iedere seconde waarmee de toegestane tijd in deze tweede omloop wordt overschreden krijgt de combinatie 1 strafpunt. De einduitslag van de 4-jarigen van de competitie wordt bepaald door 1x het aantal punten van de vakjury -/- het aantal strafpunten over omloop 1 + 1x aantal punten van vakjury -/- het aantal strafpunten over omloop 2. Bij een gelijk aantal punten is de tijd van omloop 2 doorslaggevend. Combinaties welke niet doordringen tot de barrage worden op basis van de punten van de vakjury uit de eerste ronde -/- het aantal strafpunten geklasseerd.

Het is de organisatie toegestaan om wildcards voor de finale toe te kennen.